Latest News in Grid

Latest News in List

Latest Special

Tại Việt Nam, đồng hồ Quartz chiếm 90% thị trường, được đa số quý khách Việt ham mê và lựa chọn. Bởi sự tiện lợi, chi phí rẻ và thuận lợi tu bổ. Nhưng điều mà rất ít người dùng ngày nay quan tâm ấy vấn đề về Pin đồng hồ – Trái tim tạo nên nguồn sống giúp các cái đồng hồ Quartz hoạt động. Pin đồng hồ – Trái tim tạo nên nguồn sống…